CA Timatour, spol. s r.o.

Ing. Kristína Keherová - konateľka

sídlo: Mäsiarska 13, 040 01 Košice

prevádzka a korešpodenčná adresa: Pražská 2/104, 040 11 Košice

tel.: +421(0)905943895

Otvorené v pracovných dňoch

09.30 - 16.30 hod.

e-mail: timatour@timatour.sk, timatour@gmail.com