Európa
Grécko1127 Ubytovaníod 80 €
Španielsko649 Ubytovaníod 33,88 €
Taliansko1983 Ubytovaníod 13,43 €
Blízka Exotika
Egypt282 Ubytovaníod 324 €
Tunisko106 Ubytovaníod 293 €
Ostatné
Bulharsko501 Ubytovaníod 67 €
Cyprus130 Ubytovaníod 349,30 €
Turecko649 Ubytovaníod 249,30 €