Európa
Grécko1240 Ubytovaníod 88,50 €
Španielsko703 Ubytovaníod 33,88 €
Taliansko2227 Ubytovaníod 13,43 €
Blízka Exotika
Egypt295 Ubytovaníod 318 €
Tunisko125 Ubytovaníod 280 €
Ostatné
Bulharsko504 Ubytovaníod 44 €
Cyprus145 Ubytovaníod 304,30 €
Turecko712 Ubytovaníod 191,30 €